2421026072 Κουντουριώτου 12, Βόλος douka1984@gmail.com